Andrei Simuţ

Andrei Simuţ

Născut la 2 august 1981, în Oradea. Eseist şi prozator. Absolvent al Facultăţii de Litere din Cluj-Napoca (2004) şi al masteratului Istoria Imaginilor – Istoria Ideilor (2005). Redactor la revista Echinox (2002-2005). Preparator, apoi asistent universitar la Facultatea de Litere din Oradea (2005-2007). Din 2007, doctorand al Facultăţii de Litere din Cluj-Napoca, cu o teză despre romanul apocaliptic. În 2009, bursă de cercetare în Elveţia, la Universitatea din Fribourg. Studii, eseuri, cronici literare şi interviuri în Echinox, Familia, Euphorion, Steaua, Tribuna, Caietele Echinox, Observator cultural, Dilemateca, Vatra, Cuvântul, Caiete critice, Timpul şi în volume colective (Dicţionar Echinox, 2005; Literatura tânără, 2007; Valenţe europene ale literaturii române contemporane, 2007; Antologia Colocviului tinerilor scriitori, 2008; Starea prozei, 2008; Oraşul şi literatura, 2008, Identitatea românească în context european, 2009). Publică volumul Literatura traumei. Război, totalitarism şi dilemele intelectualilor în anii ’40, în 2007 (câştigător al concursului de debut al Filialei Cluj a USR, nominalizat la premiile Cuvântul şi Observator cultural şi câştigător al premiului pentru debut al revistei România literară) şi romanul Calvarium, 2009. Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România.

Articole semnate Andrei Simuţ