Lena Kart

Kart Lena

Lena Kart s-a născut la data de 1 noiembrie 1980, la miezul nopţii, ceea ce îi imprimă personalităţii o aură de mister. Prima poveste descoperită, la 10 ani, a fost Cărăbuşul de aur a lui Edgar Poe, sub a cărui influenţă s-a aflat încă de atunci. Cu ferventă curiozitate a căutat să găsească tot ce i se părea altfel în proza citită. Citeşte cu deosebită plăcere şi trăire proza scrisă de H.P Lovecraft, J.R.R Tolkien, Jules Verne, Isaac Asimov, Aleksandr Beleaev. Philip K. Dick, W. Somerset Maugham, F.M Dostoievski, Lev Tolstoi, A.P Cehov, Vladimir Colin, dar şi poezia lui George Bacovia şi Serghei Esenin. Scrie poezie şi proză de la 14 ani, dar nu le publică niciodată, păstrându-le pentru sine până în prezent. Adeptă a culturii goth, iubitoare a naturii în toată frumuseţea ei, Lena preferă singurătatea şi locurile păstrate încă virgine. Călătoreşte în căutare de locuri care să îi inspire proza şi să-i hrănească foamea de frumos. / Blog: https://lenakart.wordpress.com/

Articole semnate Kart Lena