Marius Miheţ

Miheţ Marius

MARIUS MIHEȚ: critic și istoric literar. Redactor asociat al revistei „Familia”. A publicat peste 200 de studii și articole în revistele „Familia”, „Adevărul literar și artistic”, „Cultura”, „Cuvîntul”, „Observator cultural”, „Caiete critice”, „Discobolul”, „Vatra” ș.a.