Suspans - aurelia.chircu

Din ştreang (XI)

Articol publicat in:Proza | 28 iunie 2013
Autor:
din-streang-xi

…viitorul este o pagină albă, pe care noi, oamenii, suntem obligaţi să ne scriem visele. O parte din ele se vor împlini. De aceea, niciodată nu trebuie să ne pierdem speranţa

Din ştreang (X)

Articol publicat in:Proza | 23 aprilie 2013
Autor:
din-streang-x

– Alexander spune că ai merita un sărut, spuse bărbatul, cu un zâmbet vag. Marjorie semnă dedicaţia pe care o scrisese pe micul portret în acuarelă, ce abia dacă reda jumătate din calităţile fizice ale tinerei şi i-l întinse lui Lucas. Dacă n-ai avea două beteşuguri, adăugă el, sarcastic.

Femeia îndepărtă perniţa decorativă, rubinie pe care şi-o aşezase pe genunchi ca să poată scrie, apoi cearceaful stacojiu, ce-i învelea picioarele şi se ridică de pe pat, aranjându-şi poalele halatului vişiniu.

Din ştreang (IX)

Articol publicat in:Proza | 19 martie 2013
Autor:
din-streang-ix

Trăsura de poştă se târa anevoie pe drumul desfundat de ploaia măruntă şi rece. Plictisită de încetineala cu care se deplasau, dar şi de vorbăria inutilă a bărbatului, căruia îi permisese s-o însoţească, Lisbeth îşi sprijinise capul de spătarul canapelei şi îşi masa, absentă, tâmplele încordate.

Din ștreang (VIII)

Articol publicat in:Proza | 11 februarie 2013
Autor:
din-streang-viii

Nu era prima oară când se simţea pregătit să intre în lumea umbrelor. Poate că, în alte zile, când se lăsase pradă unei furii ori dezamăgiri trecătoare, geniul său malefic îl ajutase să se detaşeze de orice neajuns. Dar acum era o senzaţie străină lui, un gol imens în suflet şi care se lărgea pe măsură ce amintirile îl învăluiau şi îi completau identitatea.

Din ștreang (VII)

Articol publicat in:Proza | 12 decembrie 2012
Autor:
din-streang-vii

Avea plete lungi, de un blond auriu, un trandafir portocaliu prins deasupra urechii stângi, rochie vişinie şi satinată, de flamenco, şi îşi spunea Marjorie. Nimeni nu ştia de unde venea şi cine era cu adevărat, dar frumuseţea, gingăşia şi glasul cu care răsfăţa auzul călătorilor veniţi la han erau suficiente pentru a fi îndrăgită, dorită şi invidiată.

Sprijinită de pianul din salon, tânăra interpreta o romanţă de demult. Lucas n-o mai văzuse până atunci, dar putea să jure că paloarea aceea dulce de pe chipul ei nu era doar efectul oboselii, ci semnul unei afecţiuni, pe care machiajul nu reuşea să-l mai acopere.

Din ştreang (V)

Articol publicat in:Proza | 17 septembrie 2012
Autor:
din-streang-v

Continuare

[“The rain’s soul makes killer cry
He wants desperately to die.”
Tito and Tarantula “The Strange Face of Love”]
– Eşti sigur că vrei să-l citeşti? întrebă Coriolan, căutând printre dosarele împrăştiate pe birou. Renon îşi ridică fruntea din palme şi încuviinţă, oftând. De zece ani îl păstrez în comisariat, recunoscu bărbatul, cu un fel de jenă. Cazul clasat, criminalul spânzurat. Şi, totuşi, ceva nu se leagă.
Îl răsfoi puţin, apoi îl împinse către doctor. Acesta îl trase mai aproape, dar nu-l deschise; se uită la Coriolan şi îi ceru să-l lase singur.

Din ştreang (IV)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 27 ( august, 2012 )
Autor:

Continuare din numărul trecut…
Impunătoarea clădire în stil neoclasic fusese, pe rând, azil de bătrâni, casă de toleranţă, spital de nebuni şi abia apoi sanatoriul acesta pe care doi pacienţi, moleşiţi de căldură şi de plictiseală, îl priveau acum cu dezinteresul unuia care n-are ceva mai  bun de făcut.
Şi, ca să mai destindă atmosfera, conversau fiecare în altă limbă, mai exact, când unul începea pe franţuzeşte, celălalt vorbea în englezeşte, şi invers.
― Se spune că locul acesta este bântuit, zise Alexander ca pentru sine, măsurând cu privirea zidurile cetăţii.
― Ce, eşti …

Din ştreang (III)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 26 ( iulie, 2012 )
Autor:

Pentru Oana, mulţumesc frumos
 
Dacă l-ar fi căutat cineva pe comisarul Stoianowics, cu siguranţă că nu ar fi trecut pe lista căutărilor şi adresa acestei cârciumi dărăpănate, cu mese soioase şi scaune scorojite, unde acesta tocmai îşi făcea siesta. În stânga-i avea un pahar de vin ars şi în dreapta, o carafă golită, mijlocul mesei fiind ocupat de trei dosare deschise, unul peste celălalt, pe care bărbatul nu le mai răsfoia demult.
Răsturnat pe spătarul scaunului, Coriolan urmărea, plictisit, cum se adunau fluturii de noapte în raza de lumină a becului murdar …

Din ştreang (II)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 25 ( iunie, 2012 )
Autor:
din-streang-ii

Sanatoriul, ca şi vastul domeniul despre care vorbeam, aparţinea unui viconte a cărui existenţă o dovedea numai trimiterea de fonduri anuale către spital; erau puţini cei care se puteau lăuda că ar fi avut onoarea de a-l cunoaşte pe acest om, despre care se zvonea că şi-ar fi părăsit moşia cu peste un deceniu în urmă, plecând în căutarea unei iubiri pierdute. Coincidenţă sau nu, dar medicul Renon venise la sanatoriu cam în aceeaşi perioadă de timp.
Înserarea îl aflase pe doctor pe băncuţa din curtea spitalului, contemplând cerul plumburiu de …

Din ştreang (I)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 24 ( mai, 2012 )
Autor:

(“Hate for life and death in hate”
Globus – “Europa”)
Îi venea să-şi ridice pistolul spre tâmplă şi să tragă cu sete, convins că, astfel, va fi pe lume cu un netot mai puţin. Dar îşi dădu seama curând că nu rezolva nimic în felul acesta, deoarece la cât de aprig era contele, ar fi fost în stare să-l caute şi în iad ca să-i ceară socoteală pentru greşeala lui.
Greşeală era totuşi mult spus, fiindcă nu-l împuşcase pe om din neatenţie, ci dintr-un acces de furie; în general, lucra curat, cu decedat …