Suspans - nicolae.cornescian

Foileton: Cealaltă femeie (4)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 27 ( august, 2012 )
Autor:

Continuarea din numărul 25…
7.
― Frumuseţea acestei lumi izvorăşte tocmai din tainele ei, zise Helga, amintindu-şi cuvintele  fiicei. Înţeleg mult prea bine că nu mă pot împotrivi planului vostru. Vă cer doar atât: vreau să-mi văd fiica.
După câteva clipe de ezitare, degajând un aer de impasibilitate prefăcută, Markus reluă acelaşi dialog ce, la un moment dat, devenea sastisitor.
― Liniştiţi-vă, doamnă! Insist să vă calmaţi. Vă asigur că Elza e în siguranţă. Probabil că ştiţi că e una din elevele exemplare. Şcoala noastră îi oferă condiţiile optime de studiu. Dispunem de cadre …

Foileton: Cealaltă femeie (3)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 25 ( iunie, 2012 )
Autor:

5.
― Se zvoneşte că trebuie să stabilim identitatea exactă, zise Markus Lain. Până atunci însă, până la primele rezultate concrete, pacienta nu va putea părăsi acest spital. Nu ne putem permite o altă eroare. Acum suntem la un pas de adevăr.
Daniel ştia că pe baza expunerilor sale, pline de o vervă neînţeleasă, Markus compara situaţia actuală cu greşelile din anii precedenţi. Atunci când Eliza şi Helga fuseseră aduse în acest spital, atât doctorii, cât şi asistenţii, chiar şi personalul auxiliar, au omis câteva detalii aparent minore, dar care, în cele …

Foileton: Cealaltă femeie (2)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 24 ( mai, 2012 )
Autor:

3.
Cortina fusese trasă. Nu mai exista nicio cale de ieşire. Când maşina a demarat, a simţit o zdruncinătură puternică. Îi venea să verse. Vroia să strige după ajutor, dar înţelegea că totul ar fi fost doar o risipă de timp şi energie. Şi totuşi, a observat că uşa culisantă a camionului nu era încuiată. Între pereţii metalici exista o porţiune îngustă ce permitea luminii să pătrundă în interior. O lumină difuză, rece, căpătând nuanţe cadaverice. Sunetul devenea tot mai insuportabil. Acel haos, acel melanj de pâlpâiri confuze şi zgomote asurzitoare …

Foileton: Cealaltă femeie (1)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 23 ( aprilie, 2012 )
Autor:
foileton-cealalta-femeie-1

1.
Fugea. Supusă instinctului aproape animalic, alerga înspre deschizătura de lumină sângerie ce promitea izbăvirea de tot acest calvar. „Doar să nu se întunece”, reuşea să gândească. „Doar să rezist”, rosti cuvintele de încurajare. Simţea cum pământul de sub picioarele sale devenea tot mai nesigur. Părea că respiră asemenea plămânilor aflaţi într-o avansată stare de regres. Avea senzaţia că arborii noduroşi, ca nişte trupuri eliberate din închisorile întunericului, înaintând într-un ritm constant, o înconjurau din toate părţile. Îi răsăreau în drum. Dar despre ce drum se putea vorbi aici, când ea …

Foileton: Surplusuri (5)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 22 ( martie, 2012 )
Autor:

9.
Nu copila mă interesa în acele momente, apariţiile ei neaşteptate, identitatea ei şi ciudatele resentimente ce începeau să mă domine. Ceea ce frapa într-adevăr se rezuma la o singură idee: nu-mi aminteam mai nimic din propriul trecut. Undeva, ca pe o retină ciobită a memoriei, uneori răsărea câte un nume, un episod confuz, aidoma imaginii desprinse de vreun vis incert. Dar respectivele frânturi nu prezentau nici o importanţă în conturarea tabloului general. Erau doar nişte decupaje ilogice ori sfâşieturi ce nu puteau fi adunate într-un întreg unitar pentru că din …

Foileton: Surplusuri (4)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 21 ( februarie, 2012 )
Autor:

7.
Totuşi, ştiam că în acel haos de fapte şi închipuiri, în mixtura celor întâmplate cu ceea ce s-a petrecut doar la nivelul subconştientului, transei ori visului, în mod cert s-au strecurat şi câteva erori, neconcordanţe ori păreri susceptibile. Singura justeţe ce mă obliga să continui lupta cu inamicii tainici se rezuma la şocul indus de ideea crimei. „ – Nu săvârşisem nici un act abominabil”, mă linişteam. Încercam să-mi recapăt cumpătul, să gândesc ca în timpul celor mai dificile partide de şah. Plănuiam zeci de posibilităţi şi ajungeam la o …

Foileton: Surplusuri (3)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 20 ( ianuarie, 2012 )
Autor:

5.
Totul părea destul de neclar. Ţin minte că fusesem obligat să mănânc. Apoi tot se insista să beau ceaiul şi să încerc să adorm. Cert era faptul că în acea noapte nu reuşeam să înţeleg anumite imparităţi dintre vis şi realitate. Tind să cred că mă aflam într-o stare de transă prelungă. Era ca şi cum, ceea ce imaginam, se petrecea şi în realitatea imediată, ori poate că nu aveam destulă tărie să discern anumite întâmplări destul de bizare şi, tocmai de aceea, admiteam că închipuirile mă ţineau în prizonieratul …

Foileton: Surplusuri (2)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 19 ( decembrie, 2011 )
Autor:

3.
În lumina violacee a fanarelor, de o parte şi de alta a drumului, mijeau siluetele umbrelor confuze. Părea că se desprindeau de trunchiurile arborilor, înaintau până la zăplazul de iederă sălbatică şi stane verzi, iar apoi, prinse în dansul unduirilor haotice, amintind trupurile hamadriadelor sau ale sirenelor din nopţile cu lună plină, piereau în puterea lucorii tăioase. Pe alocuri răsăreau odgoanele semiîntunericului aproape sticlos, un fel de tuneluri ce coborau în valea tăcerilor ademenitoare. Tocmai când m-am hotărât să grăbesc pasul, undeva în spatele meu, la o distanţă incertă, percepusem …

Foileton: Surplusuri (1)

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 18 ( noiembrie, 2011 )
Autor:

1.
Mi-au spus că în acea seară au văzut-o traversând strada splaiului. Primii au zărit-o chefliii aflaţi pe terasa localului din colţ. Făcură chiar şi glume pe seama ei, glume de prost gust, şi chiar au confundat-o cu sărmana Alma, nebuna ce locuia  în baraca improvizată din apropierea pădurii de mesteceni. Nu-şi aminteau ca în acea după-amiază să fi văzut vreun suflet de femeie îndreptându-se înspre râu. Mai degrabă, acel perimetru de piatră şi nisip părea un tablou fad al statorniciei desăvârşite. Cu toţii, povestind la răstimpuri şi în situaţii diferite, …

Mirajele morţii

Articol publicat in:Proza | Aparut in:Nr. 17 ( octombrie, 2011 )
Autor:
mirajele-mortii

1. Tăierea aripilor
Auzisem un sunet bizar, ecoul amplificat de vântul tăios, amintind zbaterea aripilor ori ceva asemănător. Mi se părea că odată cu acea rezonanţă absolut totul, în acele clipe de nelinişte, când teama începea lunga-i călătorie, purtându-te spre tărâmul necunoscutului, totul încremenea şi te izbăvea de orice forţă de ripostă. Ce puteam să fac? Aşteptam în tăcere. Ascultam, încercând să localizez sursa sunetului. Însă, în clipa imediat următoare, nu mai puteam desluşi cu exactitate izvorul acelui răsunet. Poate că totul s-a petrecut doar la nivelul subconştientului. Şi chiar am …